3061
இங்கிலாந்தில் நிலவும் கடும் வறட்சி காரணமாக பல்பொருள் அங்காடிகளில் குடிநீர் பாட்டில் விற்பனைக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.  3 முதல் 5 குடிநீர் பாட்டில்கள் மட்டும் வாங்கும்படி அந...BIG STORY