1328
மல்யுத்த களமான "கோதா"வில் எதிரிகளை பந்தாட வேண்டிய வீரர்கள், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்புக்கு எதிராக போராட்டக்களத்தில் குதித்துள்ள நிலையில், இந்தியாவின் ஒலிம்பிக் கனவை நனவாக்கக் கூடிய மல்யுத்தத்திற்க...BIG STORY