2715
விழுப்புரத்தில் இரட்டை தலையுடன் பிறந்த கன்றுக்குட்டி வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேல்காரணை கிராமத்தை சேர்ந்த அய்யனார் என்பவருக்கு சொந்தமான பசு ஒன்று இரு தலைகளுடன் கூடிய கன்றுக்குட்டியை ஈன்றது. இதுக...BIG STORY