2456
அமெரிக்க கடற்பரப்பில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட முதல் உலகப் போர் காலத்து ஜெர்மன் யு-போட் நீர் மூழ்கிக் கப்பல் சிதைவுகள் 100 ஆண்டுகளுக்கு பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. U-111 ஜெர்மன் நீர் மூழ்கிக் கப்பல், க...BIG STORY