2491
கிழக்கு லடாக்கில், கட்டுப்பாட்டு எல்லைப் பகுதி அருகே ஓராண்டுக்கும் மேலாக சீனப்படைகளை நேருக்கு நேராக எதிர்கொண்டுள்ள இந்திய ராணுவத்தினருக்கு புதிதாக அதிநவீன அமெரிக்க மற்றும் ஸ்விஸ் தயாரிப்பு துப்பாக்...