997
டெல்லியில்  இளம்பெண் ஷரத்தாவை கொலை செய்த அப்தாபுக்கு அனைத்து வித உண்மை கண்டறியும் சோதனைகளும் நடத்தப்பட்டன. ஷரத்தாவை கொலை செய்து 35 துண்டுகளாக உடலை வெட்டி வீசிய அப்தாப் அமீன் தற்போது நீதிமன்றக...BIG STORY