2221
குஜராத்தில் ரக்சாபந்தனை முன்னிட்டு வாடிக்கையாளர்களை கவர 5 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ராக்கிகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. சூரத் நகர கடையில் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினம் ஆகிய...BIG STORY