2826
மதுரை மண்டல ஆவினில் முறைகேடாக பணியில் சேர்ந்ததாக, 47 பேர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். 2020 - 2021ம் ஆண்டுகளில் ஆவினில் மேலாளர் உள்பட 61 பணியிடங்கள் நேரடியாக நிரப்பப்பட்டன. இதில், தகுதியானவர்களை நேர...



BIG STORY