8373
மருத்துவ சிகிச்சைக்கு கூட பணம் இல்லாமல் வறுமையில் வாடும், மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் 2 வது  மகன் பாக்கியநாதன் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்...

3888
தமிழக அரசியலில் எளிமைக்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து மறைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் மகன் பாக்கியநாதன் மிகவும் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 7...BIG STORY