777
அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள போர்ட் ஸ்டாக்டன் நகரத்தின் வழியாக கடந்த 1-ம் தேதி மாபெரும் சூறாவளிக்காற்று சுழன்றடித்து கடந்து சென்ற காட்சிகளை உள்ளூர் வாசி ஒருவர் வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டுள...BIG STORY