1114
குஜராத்தில் நடைபெற்ற இசை நிகழ்ச்சியின்போது பாடகர் ஒருவர் மீது ஆண் மற்றும் பெண் பார்வையாளர்கள் ரூபாய் நோட்டுகளை மழைபோல் பொழிந்தனர். வல்சாத் நகரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நாட்டுப்புற பாடகர் கிர்திதன...BIG STORY