1560
எல்லைக்கோட்டில் சீனா தனது உரிமை கொண்டாடிய பகுதியில் இருந்து 800 மீட்டர் தூரத்தில்தான் படைகளை நிறுத்தியிருப்பதாக இந்திய -சீன ராணுவ உயரதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தையின் போது சீன ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்த...