41388
இந்தியாவில் முழுமையாகத் தெரியும் முழு சந்திர கிரகணத்தை நாளை பார்க்கலாம் என வானியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணத்தின் போது சந்திரன் முழுமையாக கருமையாகத் தெரியும் எ...

1361
விண்வெளி தொலைநோக்கி மூலம் பால்வளி மண்டலத்திற்கு அப்பால் உள்ள புதிய விண்மீன் திரளை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்வின்பர்ன் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வாளர்கள், ஜேம்ஸ் வெப் வ...

1514
சூரியனின் மேற்பரப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை காட்டும் மிகவும் துல்லியமான புகைப்படங்கள் முதல் முறையாக வெளியாகியுள்ளன. அமெரிக்காவின் ஹவாயில் நிறுவப்பட்டுள்ள டேனியல் இனோய் சூரிய தொலைநோக்கி மூலம் இந்த...BIG STORY