1026
கொலம்பியாவில், நிலச்சரிவில் பள்ளிக்கூடம் புதைந்ததில் 3 குழந்தைகள் உயிரிழந்தன. அண்டியோக்கியா மாநிலத்தில், ஆண்டீஸ் மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் கிராமப்புர பள்ளிக்கூடம் ஒன்று புதைந்தது. பள்ள...BIG STORY