2459
இணை நோய்கள் உள்ள 60 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்திக்கொள்ள மருத்துவச் சான்றிதழ் அவசியமில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. வரும் 10ஆம் தேதி முதல் முன்களப் பணியாளர்கள்...