2713
இரண்டு குழந்தைகள் கொள்கையால் மட்டுமே அசாம் முஸ்லிம்களிடையே நிலவும் வறுமையையும் கல்வியறிவின்மையையும் போக்க முடியும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா தெரிவித்துள்ளார். 2 குழந்தைகள் வரை பெற...