1072
வடமாநிலம் ஒன்றில் ஆர்மோனியத்துடன் ஒருவர் பாடுவதை அவருடன் சேர்ந்து நாயும் பாடுவது போன்ற காட்சிப்பதிவு இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. பிரபல பாடகி ரானு மோன்டால் பாடிய தேரி மேரி கஹானி பாடல் இந்தி பேசும்...