1119
டெல்லி எல்லைகளில் போராட்டம் நடத்தும் விவசாயிகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சொந்த கிராமங்களுக்கு திரும்பி விட்டதால், குறைந்த எண்ணிக்கையிலான விவசாயிகள் மட்டுமே போராட்ட களத்தில் உள்ளனர். வேளாண் சட்ட...