843
கொரோனா பாதிப்பால் இந்த ஆண்டு உலகப் பொருளாதாரம் 3.2 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி அடையும் என ஐ.நா.சபை கணித்துள்ளது. 1930 ல் ஏற்பட்ட உலக பொருளாதார மந்த நிலைக்குப் பிறகு, நாடுகள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி...

1053
கொரோனா ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தால் இந்த ஆண்டு உலகம் பொருளாதார மந்த நிலையை சந்திக்கும் என ஐ.நா.வர்த்தக-வளர்ச்சி மாநாட்டு அமைப்பு தெரிவித்திருக்கிறது. ஆனால் உலகின் மக்கள் தொகையில் மூன்றில் 2 பங்கினர் வ...