5212
எகிப்து நாட்டின் சூயஸ் கால்வாயில் சிக்கிக் கொண்ட எவர் கிவன் என்ற பிரமாண்ட சரக்குக் கப்பலில், பணியாற்றுபவர்களில் 25 பேர் இந்தியர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. 400 மீட்டர் நீளமும், 2 லட்சத்து 24 ஆயிரம...BIG STORY