2060
ட்விட்டரின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியும் டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் -ன் நிறுவனருமான எலோன் மஸ்க் புதிய செயற்கை நுண்ணறிவு நிறுவனத்தை  தொடங்குகிறார். அதற்கு X.AI Corp என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள து. கட...