1235
கொரோனா காலகட்டத்தில் சீனா போன்ற நாடுகளில் இருந்து வரும் வெளிநாட்டு முதலீடுகள் பலத்த ஆய்வுக்குப் பின்னரே அனுமதிக்கப்படும் என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது. இதற்காக வர்த்தக அமைச்சகம் ம...