1596
ஜப்பானைச் சேர்ந்த 81 வயது முதியவர் ஸ்கேட் போர்டில் பல்வேறு சாகசங்களை நிகழ்த்தி வருகிறார். கினோஷிடா என்னும் அந்த முதியவர் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்கேட் போர்டை ஒன்றை வாங்கினார். ஆரம்பத்தில் ஸ்கேட் போர...BIG STORY