3032
சி.பி.எஸ்.இ, பிளஸ் 1 வகுப்பின் உடற்கல்வி குறித்த பாடப்புத்தகத்தில் கோவையை சேர்ந்த யோகா பாட்டி நாணம்மாள் குறித்த தகவல் இடம்பெற்றுள்ளது. அதில், இந்தியாவின் முதுமையான யோகா ஆசிரியரான இவர், 45 ஆண்டுகளி...BIG STORY