2560
எஸ்-400 வான்பாதுகாப்பு ஏவுகணைத் தளவாடத்தை பஞ்சாப்பில் உள்ள விமான படை தளத்தில் நிறுவனம் பணி இன்னும் 6 வாரங்களில் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து டெல்லியில் பேசிய ராணுவ அதிகாரி...BIG STORY