2957
17 வயது நிரம்பியவர்கள் nvsp.in என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மற்றும் வாக்காளர் உதவி கைபேசி செயலி மூலம் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு முன்பதிவு செய்தால், 18வது பிறந்தநாள் பரிசாக வாக்கா...BIG STORY