2225
கூகுள் நிறுவனம் மால்வேர் கண்டறியப்பட்ட செயலிகளை தனது பிளே ஸ்டோரில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கி உள்ளது. ஜோக்கர் என அழைக்கப்படும் மால்வேர் ஏற்கனவே ஜூலை மாதத்தில்11 செயலிகளில் கண்டறியப்பட்டது என்றும், த...

5832
மத்திய அரசு தடை விதித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் கூகுள் பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து டிக்-டாக் செயலி நீக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் இறையாண்மைக்கும், ஒற்றுமைக்கும், பாதுகாப்பு...