22178
ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து 464 ரூபாய் (1,464) குறைந்து 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிவடைந்துள்ளது. தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலம் நெருங்கி வரும் நிலையில் தங்கம் விலை...

15862
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 392 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 885 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 80 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்ந...

1378
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 432 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்ட...

3595
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 232 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கிராம் தங்கம் விலை நேற்று 4,850 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 38 ஆயிரத்து 800 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று ...

1271
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 39 ஆயிரம் ரூபாயை மீண்டும் நெருங்கியுள்ளது. கிராம் தங்கம் விலை நேற்று 4,815 ரூபாய்க்கும், சவரன் தங்கம் விலை 38 ஆயிரத்து 520 ரூபாய்க்கும் விற்பனையானது. இந்நி...

2479
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு மீண்டும் 38 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. சவரன் தங்கம் விலை நேற்று 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிந்து 37,920 ரூபாயாக விற்பனையானது. இதேபோல் கிராம் தங்கம் வ...

9425
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழ் சரிவடைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நேற்று 4 ஆயிரத்து 780 ரூபாயாகவும், ஒரு சவரன் தங்கம் 38 ஆயிரத்து 240 ரூபாயாகவும் இருந்தது...BIG STORY