1381
இந்தியாவில் குறிப்பிட்ட ஆறு மாநிலங்களில் பள்ளி கல்வி தரத்தை மேம்படுத்த, உலக வங்கி 3,700 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், மஹாராஷ்டிரா, ஹிமாச...