3162
ஜே.இ.இ. தேர்வில் தேர்ச்சியடைந்த மாணவிக்கு பி.ஆர்க். படிப்பில் சேர்க்கை மறுக்கப்பட்ட வழக்கில், தகுதி இல்லாதவர்கள் எடுக்கும் முடிவுகளால் மாணவர்களின் வாழ்க்கை வீணாவதாக உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்த...

1524
ஜம்மு காஷ்மீரில் கட்டப்பட்டுள்ள உலகின் உயரமான ரயில் பாலத்தின் புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன. ரியாசி மாவட்டத்தில் பக்கல் மற்றும் கவுரி இடையே செனாப் ஆற்றின் ஆழமான பள்ளத்தாக்கில் இந்தப் பாலம் கட்டப்பட...