1900
துனிசியாவில் நடந்த துனிஸ் உலக டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் தமிழக வீரர் சத்யன் மற்றும் ஹர்மீத் தேசாய் பட்டம் வென்றனர். துனிஸ் நகரில் நடந்த இறுதி ஆட்டத்தில் சத்...