2847
பிரான்ஸிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒயினில் குளித்து ஜப்பான் நாட்டு மது பிரியர்கள் உற்சாகமடைந்தனர். பிரான்ஸின் பெஜோலே  பிராந்தியத்தில் விளைவிக்கப்படும் திராட்சையில் தயாராகும் ஒயினில் பாத...BIG STORY