3106
கொரோனா வைரஸ் எங்கிருந்து பரவியது என்பதை கண்டுபிடிக்க, உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் மருத்துவ நிபுணர்கள் வருவதற்கு சீன அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உரிய ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு, உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ந...

3751
கோவிட்-19 கொரோனா வைரஸ் எப்படி உருவானது என்பதைக் கண்டறிய, உலக சுகாதார நிறுவன வல்லுநர் குழு அடுத்த வாரத்தில் சீனா செல்கிறது.  விலங்குகளில் இருந்து மனிதர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் எப்படி பரவியது, வவ்...