2207
பெலாரஸ் அதிபரை எதிர்த்து தேர்தலில் போட்டியிட இருந்த விக்டர் பபரிக்கோ-வுக்கு (Viktor Babariko) ஊழல் வழக்கில் 14 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 1994 முதல் பெலாரஸ் அதிபாராக பதவி வகிக்கும் ...