548
அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட தேஜஸ் இலகு ரக போர் விமானம் பெங்களூருவில் தனது முதல் பயணத்தை மேற்கொண்டது. இந்துஸ்தான் எரோனாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த விமானம் இறுதிகட்ட இயக்க ஒப்புதல் கட்ட...