2468
ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக ஓரினச் சேர்க்கை திருமணத்தை அங்கீகரித்து தைவான் நாட்டில் சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது. ஒரே பாலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திருமணம் செய்து வாழ்வது சட்டப்படி சரி என்றும், தவறு என்றும்...

284
ஒருபாலினச் சேர்க்கை குற்றமில்லை ஆனால் ஒருபாலினத் திருமணம் இயற்கைக்கு மாறானது என ஆர்எஸ்எஸ் செய்தித்தொடர்பாளர் அருண் குமார் தெரிவித்துள்ளார். ஒருபாலினச் சேர்க்கை குற்றமில்லை என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்...

BIG STORY