2006
இந்தியாவின் ஜிடிபி சுருங்கியிருப்பது அனைவருக்கும் எச்சரிக்கை மணி என ரிசர்வ் வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம்ராஜன் கூறியுள்ளார். முதல் காலாண்டின் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 23.9 சதவீதம் அளவுக்கு ச...BIG STORY