1178
நிர்பயா வழக்கில் தூக்குத் தண்டனை பெற்ற பவன்குப்தா அனுப்பிய கருணை மனுவைக் குடியரசுத் தலைவர் நிராகரித்துள்ளார். நிர்பயா பாலியல் பலாத்காரக் கொலை வழக்கில் குற்றவாளிகள் நால்வருக்கு டெல்லி பாட்டியாலா அவ...