3327
நிப்ரோ ஆற்றை கடக்க ரஷ்ய வீரர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய 2 பாலங்கள் மீது உக்ரைன் படைகள் ஏவுகணை தாக்குதல் நிகழ்த்தியுள்ளன. மெலிட்டோபோல் நகரை கைப்பற்றியுள்ள ரஷ்ய படைகள், அந்த 2 பாலங்கள் வழியாக உக்ரைனின் த...BIG STORY