2145
ஆயிரம் ரூபாய்க்காக ஒருவாரமாக தூங்காமல் இருந்ததாகவும், வசதியான பெண்களுக்கெல்லாம்  பணம் கொடுத்து விட்டு பாவப்பட்டவர்களை விட்டு விட்டார்கள் என கன்னியாகுமரியில் பெண்கள் தெரிவித்தனர். மகளிர் உரிமை...BIG STORY