1088
அமெரிக்காவில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடும் சீற்றத்துடன் நெருப்புக் குழம்பை உமிழ்ந்து வருகிறது. ஹவாய் தீவுகளில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடந்த சில வாரங்களாக சாம்பலையும், லாவாவையும் உமிழ்ந்தது. இந்நிலையில...

1029
அமெரிக்காவின் hawaii மாகாணத்தில் உள்ள Kīlauea எரிமலை வெடித்து சிதறியது. இதன் காரணமாக எரிமலையில் இருந்து வெளிப்பட்ட தீப்பிழம்புகள் மற்றும் புகையால் அக்கம்பக்கத்தினர் பெரிதும் சிரமப்பட்டனர். இ...