1913
உள்நாட்டு மோதலால் சூடான் தலைநகர் கார்டூமில் உணவு பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டில் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற ராணுவத்திற்கும் துணை ராணுவப்படைக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால், கார்டூம் நக...

1570
சூடானில் உள்நாட்டு போரை தவிர்க்கவே ராணுவம் ஆட்சியை கைப்பற்றியதாக ராணுவத் தளபதி Gen Abdel Fattah al-Burhan தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் அப்தல்லா ஹம்தக்கின் இடைக்கால அரசை கலைத்து ஆட்சியை கைப்பற்றிய ராண...