1638
ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் மதக்கொடி எரிக்கப்பட்டதால் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் கலவரமாக மாறியது. ஜாம்ஷெட்பூரில் உள்ள சாஸ்திரி நகர் பகுதியில் ஒரு பிரிவினரின் மதக்கொடி எரிக்கப்பட்டதாக இரு தரப்பினரிட...