2166
ஹயபுசா அதிவேக பைக் பல்டி அடித்ததால், காஞ்சிபுரம் அருகே பைக்கர் டிடி.எப். வாசன் நிலை தடுமாறி தூக்கி வீசப்பட்டார். கெத்துக்காட்ட வீலிங் செய்து , வலது கையில் சில்லறை வாங்கிய சம்பவம் குறித்து விவரிக்கி...

7671
ரயுகு குறுங்கோளில் இருந்து ஹயாபூசா-2 விண்கலம் சேகரித்து அனுப்பிய மண் தாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விடவும் அதிகம் என்பதால், ஜப்பான் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பூமியில் இருந்து 30...

3581
பூமியிலிருந்து  30 கோடி  கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு அப்பாலுள்ள ரியுகு (Ryugu) விண்கல்லில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளுடன் ஜப்பான் விண்கலம் பூமிக்கு திரும்பியுள்ளது. ஹயாபுஸா 2 (Hayabu...BIG STORY