2528
உலகின் மிக அதிக வயதான கொரில்லா பாஃடோவுக்கு பெர்லின் மிருக காட்சி சாலையில் 65-வது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது. 40 முதல் 65 ஆண்டு காலங்கள் கொரில்லாக்கள் வாழக்கூடியவை. கொரில்லாவின் 65-வது பிறந்த நாளை...