3233
சீன விண்கலம் மூலம் நிலவில் தண்ணீர் மூலக்கூறுகள் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நிலவில் ஆய்வு செய்வதற்காக சீனா கடந்த நவம்பர் மாதம் ‘சாங்கோ-5’ என்ற வி...

1642
சீனாவின் சந்திர ஆய்வுத் திட்ட விஞ்ஞானிகள் 3 பேருக்கு, சர்வதேச விண்வெளி கூட்டமைப்பின் மிக உயரிய உலக விண்வெளி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறங்கிய ...BIG STORY