953
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையிலான 15 நாட்கள் கூட்டுப் பயிற்சியான 'ஆஸ்திராஹிந்த்' (Austra Hind) திங்கட்கிழமையன்று தொடங்குகிறது. இருநாடுகளின் ராணுவ வீரர்கள் பங்கேற்கும் அந்த கூட்டுப் பயிற்சி, ராஜஸ்தானி...BIG STORY