1130
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டால் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்து மெக்ஸிகோ நகர மக்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அதன்படி நிலநடுக்கம் குறித்த அலாரம் ஒலிக்கப்பட்ட உடன் மக்கள் தங்கள் வீடுகள் மற்ற...