452
உலகின் மிகவும் பழமையான முத்தை அபுதாபியில் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகரான அபுதாபி அருகே அமைந்துள்ள மறாவா என்ற தீவில் தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் பல ஆண்டுகளாக...