1459
குஜராத்தின் சூரத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையத்தில் பயன்பாட்டில் இல்லாத 85 மீட்டர் உயரம் கொண்ட குளிரூட்டும் கோபுரம் 220 கிலோ வெடிமருந்து வைத்து பாதுகாப்புடன் தகர்க்கப்பட்டது. புதிய கோபுரம் அமைக்கப்பட்...

2665
இங்கிலாந்தில் பயன்பாடின்றி இருந்த மின் நிலையத்தின் குளிரூட்டும் கோபுரங்கள் நொடிப்பொழுதில் வெடிவைத்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டன. 8 பிரமாண்ட குளிரூட்டும் கோபுரங்களைக் கொண்ட எக்பரோ (Eggborough) மின் நிலைய...